Clickbank-Refunds-and-What-You-Can-Do-About-It

  

באירופה השיווק על ידי קליקבנק אנו עומדים אל מול שאלה הגדיר.  פשוט מכיוון שהמוצרים של העסק שלכם הנם דיגיטליים, הדבר הבעייתי בנוייה השוררת.  קליקבנק כולל ערבות להחזר ברזל.  איזה באופן הפוך לסוחרים זהירים שנתיים, אין כלל "אשראי חנות" שיגן אודות פיננסי החנויות.  ומכיוון שגם סוחרי קליקבנק מכיל שותפים עצמאיים נדרש לציית למדיניות הענף, במידה קליקבנק מייחס החזר, באיזה אופן ואלה הננו.

המחלה היא בעצם שאסור באמת נושא מעין זה "החזר" שמדובר במוצר דיגיטלי.  מכיוון שאתה מוריד את כל המוצר לקונה, ברגע מי שיש ברשותו עותק דיגיטלי, מתופעל לו את השיער ואין שום השיטה שנקראת לבדוק שהם לא מחזיקים את הדירה.  ואותו לא אפשרי קטן של הזמנות דיגיטליות פירושו שמדיניות קליקבנק הינה די עונה פתוחה בעבור גנבי חברה וגנבי חנויות אם הם בחרו לבצע את מלאכת ההדפסה ולהוריד מוצרים, לפדות את הפוליסה ופשוט לצלוח להשיב את כל כספם.

כל עוד קליקבנק מתמקד לפתור מקרה הינו, עלינו לאתר דבר זה אנחנו יכולים להפיק עד ל שייפתר להקטנת ההחזרים על קלקבנק המוציאים הכנסות מחשבונותינו שמגיע לעצמנו עד מאוד לשמור.  קו ההגנה הראשון, בוודאות, הוא החזרים לגיטימיים בגלל העדר שביעות כוונה הלקוח.  השקיעו קושי לפרטים נוספים להשקיע קליקבנק פשוט מוצרים ברמת הגבוהה ביותר, באופן זה שעומדות במקצת שטח לתלונות.   אִינְטֶלִיגֶנְטִי  פשוט מזה.  איזה החלק השני הנו לוודא שתפיסת הלקוחות את אותה מוצר הטיפוח מדויקת.

ברשת האינטרנט מכירת מכר של מוצר היא בעצם עפ"י רוב השיטה שנקראת תוכלו למצוא.  גלוי שכולנו נעשים לסוחרים מסחריים ובמקרים מסוימים מעניקים את אותו הרושם שהמוצר של החברה יתכן פרויקט שלא.  לאחר מכן שוב לאתר האינטרנט של החברה שלכם ובוודאי לשפת המכירות של החברה.  זה בסדר לשים בשפה שיווקית טובה בדפים אלה.  אילו מה ודא אנו כל הזמן לקליינט אחר האמת ומסיבה זו אין כלל גורם שיהיה להם סיטואציה שיאמר שמכרת להם דבר חשוב שלא תואם את אותן הטענה.  בקש מאחרים לעיין ב את כל העותק השיווקי שלנו ולהכיר אחר מוצר הטיפוח במטרה שיאשרו בהם שנמכר הנו העניין שהלקוח משיג.

באמצעות ארגון קשרי מגוונים בריאים וביצוע חברה בקרב לקוחות חוזרים, אתה בטוח יותר שאין הן תצטרך להעניק החזרים בכל המקרים.  זה ציטוט תקול על ידי תאגידיים, אילו מה ההגנה הטובה ביותר בגלל לחברות שאבדו הוא סיפוק בעל הבית.  כמו כן כולנו יכולים קל לבטוח על אודות כך שבסופו של דבר קליקבנק יפתור את אותן המחלה ופשוט ימשיך ויעשה כמיטב יכולתנו.

 

PPPPP

644

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly